Một số hình ảnh công ty tại nhà máy Tân Uyên-Bình Dương.
Ông:Đặng Bắc Sơn_Tổng giám đốc thăm xưởng sản xuất.
Đại hội công đoàn công ty.

Khai trương dây chuyền sản xuất cọc cừ.