Đặt cơ sở tại Hồ Chí Minh, Juki Việt Nam đảm nhận việc sản xuất, phát triển máy may công nghiệp và các thành phần mài. Năm 2011, Juki Việt Nam đã đánh dấu cột mốc lịch sử qua việc khánh thành nhà máy thứ 4. Điều đó giúp cho Juki đẩy mạnh sản lượng cũng như mở rộng thương hiệu.