CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KHÁNH BÌNH

Địa chỉ: Thửa đất số 1046,tờ bản đồ số 31,khu phố Long Bình,

phường Khánh Bình,Thị xã Tân Uyên,tỉnh Bình Dương,Việt Nam

Tel:0274 3652145 Fax:0274 3652125 Hotline: 0901 55 66 77

 

icon-sky   icon-yahoo   icon-maill  

Nhà máy Yuki VietNam

Đặt cơ sở tại Hồ Chí Minh, Juki Việt Nam đảm nhận việc sản xuất, phát triển máy may công nghiệp và các thành phần mài. Năm 2011, Juki Việt Nam đã đánh dấu cột mốc lịch sử qua việc khánh thành nhà máy thứ 4. Điều đó giúp cho Juki đẩy mạnh sản lượng cũng như mở rộng thương hiệu.

Nhà-máy-Yuki-VietNam

9.png
2.png
5.png
7.png
14.png
1.png
10.png
8.png
12.png
16.png
17.png
18.png
4.png
22.png
19.png
20.png
11.png
21.png
6.png
13.png
15.png
3.png
Go to top