CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KHÁNH BÌNH

Địa chỉ: Thửa đất số 1046,tờ bản đồ số 31,khu phố Long Bình,

phường Khánh Bình,Thị xã Tân Uyên,tỉnh Bình Dương,Việt Nam

Tel:0274 3652145 Fax:0274 3652125 Hotline: 0901 55 66 77

 

icon-sky   icon-yahoo   icon-maill  

Cống tròn bê tông ly tâm

Giá bán: Liên hệ

Liên hệ: 0650 3652145

Hãy gọi để được tư vấn sản phẩm miễn phí

Cống tròn bê tông ly tâm Cống tròn bê tông ly tâm Cống tròn bê tông ly tâm Cống tròn bê tông ly tâm Cống tròn bê tông ly tâm Cống tròn bê tông ly tâm Cống tròn bê tông ly tâm Cống tròn bê tông ly tâm Cống tròn bê tông ly tâm Cống tròn bê tông ly tâm
Thông tin sản phẩm

THOÂNG SOÁ COÁNG TROØN - PROPERTIES OF CULVERT PILE

STT

Ñöôøng kính trong  (mm)

Chieàu daøy thaønh coáng (mm)

Chieàu daøi 1 ñoát coáng (mm)

Troïng löôïng                  (kg)

1

Þ300

50

4000

592

2

Þ400

50

4000

750

3

Þ500

50

4000

1137

4

Þ600

60

4000

1328

5

Þ800

80

4000

2375

6

Þ1000

90

4000

3567

7

Þ1200

120

3000

4500

8

Þ1500

120

3000

5500

9

Þ1800

150

3000

7637

10

Þ2000

150

3000

9000

9.png
2.png
5.png
7.png
14.png
1.png
10.png
8.png
12.png
16.png
17.png
18.png
4.png
22.png
19.png
20.png
11.png
21.png
6.png
13.png
15.png
3.png
Go to top